Hieronder treft u een overzicht van vragen en antwoorden omtrent nieuwbouwplan De Vlinder in Eindhoven. Dit overzicht wordt up-to-date gehouden en aangevuld gedurende het proces.

Wat gaat er gebeuren?
De gemeente Eindhoven heeft besloten om voormalige basisschool De Korenaar aan Vitruviusweg 41 te bestemmen voor woningbouw. Via een aanbesteding heeft de gemeente het plan dat Collectief Duurzaam Wonen B.V. heeft ingediend, geselecteerd. Dit betekent dat Collectief Duurzaam Wonen B.V. de woningbouw aan Vitruviusweg 41 mag gaan realiseren. Het plan van Collectief Duurzaam Wonen B.V. bestaat uit 51 koopappartementen en noemen wij ‘De Vlinder’.

Hoe ziet het eruit?
Klik hier voor de videopresentatie van De Vlinder.

Wat voor woningen komen er?
Het project bestaat uit 51 woningen. Het gaat om koopappartementen in de categorie middeldure koop en vrije sector.

Hoe wordt het parkeren opgelost?
Er wordt voldoende ruimte gereserveerd voor auto’s van bewoners en bezoekers, zowel in de openbare ruimte als in de parkeergarage onder blok 03. Deelauto’s zijn ook onderdeel van de parkeeroplossing. In totaal gaat het om 8 deelauto’s. Daarvan komen er 4 in de openbare ruimte te staan en 4 in de parkeergarage. De deelauto’s in de openbare ruimte kunnen door iedereen worden gebruikt, dus niet alleen door bewoners van woningbouwplan De Vlinder.

Waar is de ingang van de parkeergarage?
Op de afbeelding op deze pagina is de ingang van de parkeergarage zichtbaar (aangegeven met een gele pijl). De ingang van de parkeergarage ligt ten zuidoosten van het plangebied.

Wat is de planning?

  • Q3 2021: ruimtelijke onderbouwing en vergunningsaanvraag voor het bouwplan in concept ter inzage;
  • Q4 2021: start verkoop;
  • Q1 2022: vergunningverlening;
  • Q2 2022: start bouw;
  • Q2 t/m Q4 2022: bouw.
Wanneer start de bouw?
De bouw start op zijn vroegst in kwartaal 1 van 2022 en duurt ongeveer een jaar.

Hoe wordt er met het groen omgegaan?
De bomen die nu op de locatie aanwezig zijn, zijn geïnventariseerd door een gespecialiseerd bureau. Aan alle bomen is een waarde toegekend. Bij het maken van de plannen is met de bomen zoveel mogelijk rekening gehouden. Dat betekent dat we geprobeerd hebben zoveel mogelijk bomen te behouden. De bomen waarvoor dit niet mogelijk was worden naar waarde gecompenseerd. Enkele minder waardevolle bomen worden met diverse nieuwe beplanting (bomen en groen) gecompenseerd en twee solitaire bomen worden dichtbij de huidige groeiplek herplant. Een impressie hiervan krijgt u middels de afbeeldingen op deze website. 

Hoe wordt er met de biodiversiteit omgegaan?  
Er wordt natuurinclusief gebouwd en aangelegd. Dat betekent dat in en rondom de bebouwing voorzieningen worden getroffen voor onder andere vleermuizen, vlinders, vogels en egels om te verblijven. Bij de terreininrichting worden planten toegepast die goed zijn voor de biodiversiteit.

Hoe hoog wordt er gebouwd?
De bebouwing varieert in hoogte. Het hoogste gebouw is 4 lagen hoog (blok 02). Het laagste gebouw is 2 lagen hoog (blok 01). Het middelste gebouw is 3 lagen hoog (blok 03). De hogere gebouwen (blok 02 en 03) zijn achter het schoolgebouw (blok 01) bedacht in verband met privacy voor de buurt. Voor de positie van de blokken verwijzen we graag naar de afbeeldingen van de situering op deze pagina.

Heeft de buurt nog invloed op de uitwerking van het plan?
Ondanks dat de kaders van het plan door de gemeente zijn bepaald en wij hier met het plan via een aanbesteding invulling aan hebben gegeven, luisteren wij ook graag naar wat de buurtbewoners van de plannen vinden. Ideeën, aanvullingen en opmerkingen kunnen via contact@collectiefduurzaamwonen.nl met ons worden gedeeld. Wij zullen alle reacties zorgvuldig bekijken en in behandeling nemen.

Kan ik het gebied straks bezoeken?
Ja, dat kan! De ruimte rondom de verbouwde school en de nieuwe woongebouwen krijgt een parkachtig karakter en is straks openbaar toegankelijk.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Op deze website vindt u alle informatie over het plan voor Vitruviusweg 41. De website wordt regelmatig van nieuwe informatie voorzien. Heeft u een vraag, check dan eerst deze website. Misschien vindt u het antwoord hier al. Zo niet, neemt u contact op via contact@collectiefduurzaamwonen.nl.

Hoe kan ik op de hoogte gehouden worden van de voortgang van dit project?
Op deze website vindt u alle actuele informatie over het plan. Daarnaast zal de buurt over de voortgang van de plannen per brief worden geïnformeerd. Het gaat dan om: