Verslag informatiebijeenkomst De Vlinder Eindhoven

Nieuws

Op 25 februari 2021 is nieuwbouwplan De Vlinder digitaal aan de buurt gepresenteerd. Buurtbewoners konden in gesprek met de ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect en planoloog. Er konden vragen worden gesteld en het was mogelijk om te reageren op de plannen.

Er zijn vragen gesteld over het type, de grootte en de doelgroep van de appartementen. Er is in gesprek gegaan over de wijze waarop het plan ontmoeting stimuleert. Het parkeren dat met het plan samenhangt en het deelautoconcept dat voor bewoners én omwonenden toegankelijk is, is nader toegelicht. Er zijn complimenten geuit voor het plan dat als welkome aanvulling en verbetering voor de omgeving wordt gezien.

Door de aanwezigen zijn over het plan zelf geen belemmeringen geuit. De samenspraak leidt met die reden niet tot wijzigingen aan het plan. Hieronder zijn de presentatie en het volledige verslag van de samenspraak te downloaden.

Downloads:
pdf presentatie-bijeenkomst-DeVlinder-25-02-21.pdf
pdf verslag-bijeenkomst-DeVlinder-25-02-21.pdf