Op deze unieke locatie in Eindhoven, met haar cultuurhistorische context, wordt een prachtige natuurinclusieve leefomgeving gecreëerd, die zorgt voor blijvende vergroening, verbinding en samenleven in De Vlinder.

Het woonprogramma sluit aan bij de behoefte van de stad in het algemeen en de wijk Prinsejagt in het bijzonder. Er worden 51 woningen gerealiseerd in een ensemble dat harmonisch opgaat in zijn omgeving en tegelijkertijd een nieuwe plek markeert die uitnodigt om het prachtige groen in te gaan. Een plek, waar alle bewoners uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten en zo ontspannen in de natuur.

Plan 'De Vlinder' ontleent haar naam aan het historische mozaïek, aanwezig in het schoolgebouw. Dit mozaïek wordt behouden in de verbouwing. De Vlinder komt in het ontwerp ook zichtbaar terug in het dak en op de ‘dansvloer’ in de orangerie.

Het groenplan vormt een alzijdige verbinding met de omgeving en doet recht aan de historische vormgeving door Frans Fontaine (voormalig hoofd van de afdeling Plantsoenen Gemeente Eindhoven). Duurzaamheid, groen en mobiliteit gaan hand in hand met elkaar. Het dierenrijk krijgt een forse impuls van haar habitat.
Vitruviusweg 41

Google Maps