Plan De Vlinder, gesitueerd op het terrein van de voormalige basisschool ‘De Korenaar’, herbergt alle elementen voor comfortabel wonen in een groene en een gebalanceerd vormgegeven omgeving, die recht doet aan de historische visie en indeling van de wijk Prinsejagt te Eindhoven. Collectief Duurzaam Wonen B.V. bouwt hier fijne, comfortabele woningen voor starters en senioren, eenpersoonshuishoudens en tweeverdieners. Uiteraard zijn de woningen circulair en klimaatrobuust ontworpen.

De groenstrategie van de herontwikkeling wordt opgepakt door het terugbrengen van de oorspronkelijke groenstructuur, gebruik van groendaken en groengevels, herstel van bomenblokken en het verbeteren van de groeiomstandigheden van bestaande bomen. Verder door het terugbrengen van kleurige heesterhagen en verblijfplaatsen voor diverse diersoorten en alzijdig zicht op groen vanuit de woningen.

Plan De Vlinder bestaat uit 51 koopappartementen, verdeeld over drie woonblokken. Met de videopresentatie op deze pagina tonen we u graag onze ideëen.

Videopresentatie